Omgevingsvergunningen

Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u in bepaalde gevallen een vergunning aanvragen. Een omgevingsvergunning zoals dit heet na 1 oktober 2010. Een omgevingsvergunning is één integrale vergunning voor meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld voor het kappen van bomen, slopen van een bouwwerk, bouwen van een woning of een aanleg van een inrit.

Op de vraag of u een vergunning nodig heeft en zo ja welke vergunningen allemaal nodig zijn, kunnen wij u bij helpen. U kunt ook alvast kijken op www.omgevingsloket.nl en de vergunningcheck zelf uitvoeren. Hier kunt u ook lezen welke gegevens u bij uw aanvraag moet aanleveren, zoals bouwtekeningen, diverse bouwbesluitberekeningen en sterkteberekeningen. BTvD neemt deze zorg graag uit uw handen. Wij zijn exact op de hoogte welke gegevens aangeleverd moeten worden en welke procedures doorlopen moeten worden. Wanneer u de aanvraag en begeleiding van uw omgevingsvergunning aan ons overlaat, verlopen deze procedures snel en succesvol.

Indien uw bouwplan vergunningsvrij gebouwd of verbouwd mag worden betekent dat u niet bent gebonden aan de regels van het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen.  Het dient echter wél te voldoen aan het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan al deze regels voldoet.  Het is daarom aan te raden om uw plannen met ons te bespreken zodat wij u een gedegen advies kunnen geven.

Contact

Van Dijk Ontwerp en Engineering
Patrijslaan 2
7711 LE  Nieuwleusen
M: 06-409 14 907
E: info@vandijkontwerpengineering.nl

Bel mij z.s.m. terug