Rapporten

Bouwkundige keuring:

Een bouwkundige keuring is een woning inspectie die wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. Doel is om de bouwkundige staat van een huis vast te stellen en de eventuele bouwkundige gebreken te rapporteren in een bouwkundig rapport.

Een bouwkundige keuring vindt veelal plaats voor of tijdens de aan/verkoop van een huis, indien er een schade is geconstateerd en de oorzaak niet te achterhalen is (gebrekenkeuring), of alvorens men een grote verbouwing laat doen (nulmeting/bouwexpliot).

Veel banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars stellen vaak de eis dat er een recente bouwkundige keuring aanwezig is, en dat deze is uitgevoerd door een daartoe bevoegd bedrijf. De keuring geeft een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van het huis.

Onze keuringen worden uitgevoerd door ervaren bouwkundigen, wij maken gebruik van hoogwaardige apparatuur waarmee wij eventuele metingen kunnen uitvoeren, o.a. de protimeter (om vochtgehaltes in materialen te meten) en de videoflex (camera op draad om moeilijk bereikbare onderdelen te kunnen inspecteren). 

Aankoopkeuring:

De bouwkundige aankoopkeuring is voor vele doeleinden bruikbaar, en wordt dan ook het meest gebruikt. De aankoopkeuring voorziet in een vakkundige inspectie van het hele huis en eventueel bijgebouwen. Met een bouwkundig rapport in uw bezit weet u in welke bouwkundige staat uw huis of het huis dat u wilt kopen verkeert.

Het rapport is voorzien van een overzicht geconstateerde gebreken en de eventuele oorzaak en een eventuele kostenherstelprognose. Hierdoor is het voor u overzichtelijk welke gebreken er eventueel zijn en welke gevolgen dit voor u kan hebben. Zo bent u goed voorbereid en sluit u risico's zoveel mogelijk uit.

Het uitvoeren van een bouwkundige inspectie is specialistisch werk en dus de taak van een bouwkundig specialist, niet van de makelaar. De makelaar kan wel advies geven of het verstandig is om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren (in verband met ontbindende voorwaarden in de voorlopige koopovereenkomst bijvoorbeeld).

Verkoopkeuring:

Als u van plan bent om uw huis te verkopen bent u erbij gebaat dat dit snel gebeurt en dat u achteraf niet aansprakelijk kunt worden gesteld door de kopers, vanwege niet gemelde bouwkundige gebreken. Met een bouwkundige verkoop keuring van ons bereikt u beide. U speelt volledig open kaart doordat u zelf uw huis heeft laten keuren, wat vertrouwen wekt bij toekomstige kopers, en u voldoet tevens aan uw wettelijke meldingsplicht.

De bouwtechnische keuring beschermt als koper, (maar ook u als verkoper), tegen aanspraken van schade achteraf voor zogenaamde verborgen gebreken. Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht voldoende informatie te verstrekken en mag hij niets verzwijgen, en de koper heeft de verplichting zich voldoende te informeren en navraag te doen (onderzoeksplicht). De verkoper heeft een meldingsplicht: alle gebreken die een verkoper kent, of redelijkerwijs had kunnen veronderstellen, dient deze aan koper kenbaar te maken, met uitzondering van de gebreken die de koper uit eigen onderzoek had kunnen zien.

NHG-Keuring:

Wilt u in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie, dan is een keuring met NHG bijlage vaak verplicht. Een keuring met NHG bijlage is ook verplicht als de kosten van noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan tien procent van de onderhandse verkoopwaarde.

Bouwexploit:

Als er in de omgeving van uw huis een bouwproject start, kan er schade aan uw huis ontstaan. Heiwerk kan leiden tot scheuren in de muren en schade aan uw fundering veroorzaken. Soms moet een bouwput eerst worden drooggemaakt via 'bemaling'.

Dat kan leiden tot verzakking, met als gevolg funderingsschade en scheurvorming. Bij heiwerk lopen voornamelijk de woningen in de directe omgeving gevaar, bij bemaling ook de huizen die verderop staan. Als de aannemer de nodige voorzorgsmaatregelen treft en zorgvuldig te werk gaat, valt het risico wel mee.

Helaas blijkt dat niet altijd zo te zijn. Eigenlijk moet de bouwkundige staat van de huizen die risico lopen worden vastgelegd voordat het werk start. Later kan dan objectief de schade worden vastgesteld. Zo'n rapport is in het belang van zowel de huiseigenaar als de aannemer. Dit kan met een zogenaamd bouwexploit/nulmeting.

Contact

Van Dijk Ontwerp en Engineering
Patrijslaan 2
7711 LE  Nieuwleusen
M: 06-409 14 907
E: info@vandijkontwerpengineering.nl

Bel mij z.s.m. terug