Ventilatiebalansberekeningen

Het maken van een zogeheten ventilatiebalansberekening voor alle ruimten in een woning, is een dwingende voorwaarde voordat er wordt gestart met het dimensioneren en selecteren van de ventilatievoorzieningen.
In deze berekening worden de volumestroom van de toegevoerde- en de afgevoerde lucht maar ook de overstroom uitgerekend. Overstroom betekent zoveel als de in beweging zijnde interne luchtstroom. Een VB kan op woningniveau of op verblijfsgebied niveau gemaakt worden. Als we een berekening maken op woningniveau, dan is er sprake van een balanssituatie die geldt voor de hele woning. Maar er kan ook een VB gemaakt worden per verblijfsgebied.

Contact

Van Dijk Ontwerp en Engineering
Patrijslaan 2
7711 LE  Nieuwleusen
M: 06-409 14 907
E: info@vandijkontwerpengineering.nl

Bel mij z.s.m. terug